fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Truy cập đơn giản và dễ dàng

Truy cập tài khoản của bạn từ bất kỳ trình duyệt web nào. Không cần tải xuống.

Nền tảng giao dịch tất cả trong một tốt nhất

Truy cập các khả năng giao dịch nâng cao, EA, phân tích chuyên gia, và hơn nữa.

Truy cập tức thì vào thị trường toàn cầu

Tiếp cận nhiều thị trường tài chính thông qua CFD.

Khả năng giao dịch nâng cao

Truy cập vào một loạt các chỉ số và công cụ quản lý rủi ro.

Giao dịch an toàn

Hãy yên tâm giao dịch với nhà cung cấp được quản lý bởi các cơ quan đáng tin cậy.

Hỗ trợ xuyên suốt

Hỗ trợ thân thiện 24/7 từ các đội ngũ tập trung vào dịch vụ của chúng tôi.

Tải xuống ngay để bắt đầu

Ứng dụng di động giao dịch của chúng tôi tương thích với hầu hết các thiết bị thông minh.
Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ và bắt đầu giao dịch với PU Prime trên mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi.

Giao dịch thị trường ưa thích của bạn

Nhận quyền truy cập vào nhiều loại công cụ và tài sản

 • forex trading market being the largest globally

  Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Tìm hiểu thêm

 • diversify trading exposure with global indices

  Chỉ số

  Đa dạng hóa giao dịch của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Tìm hiểu thêm

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Hàng hóa

  Giao dịch CFD của hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường và bạc.

  Tìm hiểu thêm

 • trade a gold bar on CFDs

  Kim loại

  Giao dịch vàng thỏi mà không cần phải nhận tài sản cơ bản. Giao dịch vàng giao ngay với đòn bẩy.

  Tìm hiểu thêm

 • An ox and a bear facing off each other

  Cổ phiếu

  Tìm cơ hội với giao dịch đòn bẩy cho cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Tìm hiểu thêm

 • All Markets

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài khoản Live

Muốn giao dịch với PU Prime?

Trò chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!