fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Phí hoa hồng & các chi phí khác

Tìm hiểu thêm về các khoản phí khác có thể phát sinh, bao gồm phí hành chính đối với tài khoản Hồi giáo, cũng như các khoản tái đầu tư.

Mở tài khoản

PU Prime không thu bất kỳ khoản phí nào khi mở hoặc duy trì tài khoản.

Tiền nạp

PU Prime không tính bất kỳ khoản phí xử lý nào đối với tiền nạp. Tuy nhiên, một số phương thức bao gồm chuyển khoản ngân hàng quốc tế hoặc ví điện tử có thể bị tính phí. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin.

Rút tiền

PU Prime sẽ hoàn trả phí ngân hàng cho lần rút tiền đầu tiên bằng Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế mỗi tháng. Các khoản rút bổ sung bằng Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế trong tháng sẽ phải chịu phí xử lý ngân hàng là 20 đơn vị tiền tệ của tài khoản, với JPY & HKD sử dụng số tiền tương đương 20 USD

Tái đầu tư

Mặc dù phí tái đầu tư được tính cho các vị thế tương lai vào cuối mỗi tháng, khoản phí tương tự sẽ được ghi có trở lại vào số dư tài khoản của bạn để duy trì vị thế ròng trung lập. Tái đầu tư có thể là hàng tháng hoặc hàng quý. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: CL-OIL, VIX, USDX, HK50ft, DJ30ft, DAX40ft, NAS100ft, SP500ft,UKOUSDft,FTSE100ft, China50ft, FEI, FGBL, FGBM, FGBS, FBGX, FLG và TY

Phí quản lý

Tài khoản giao dịch Hồi giáo phải chịu phí quản lý thay cho bất kỳ khoản lãi qua đêm nào để tài khoản là Halal. Phí quản lý được thiết lập bởi các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và có thể thay đổi.

Điều chỉnh cổ tức

Nếu bạn đang giữ một vị thế bán qua đêm đối với một số cổ phiếu trả cổ tức hoặc CFD chỉ số nhất định vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, bạn sẽ bị tính phí thành phần cổ tức.

Giao dịch thị trường ưa thích của bạn

Nhận quyền truy cập vào nhiều loại công cụ và tài sản

 • forex trading market being the largest globally

  Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Tìm hiểu thêm

 • diversify trading exposure with global indices

  Chỉ số

  Đa dạng hóa giao dịch của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Tìm hiểu thêm

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Hàng hóa

  Giao dịch CFD của hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường và bạc.

  Tìm hiểu thêm

 • trade a gold bar on CFDs

  Kim loại

  Giao dịch vàng thỏi mà không cần phải nhận tài sản cơ bản. Giao dịch vàng giao ngay với đòn bẩy.

  Tìm hiểu thêm

 • An ox and a bear facing off each other

  Cổ phiếu

  Tìm cơ hội với giao dịch đòn bẩy cho cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Tìm hiểu thêm

 • All Markets

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài khoản Live

Muốn giao dịch với PU Prime?

Trò chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!