fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Công cụ biểu đồ mạnh mẽ

Nhận 30 chỉ báo tích hợp miễn phí và hàng nghìn chỉ báo tùy chỉnh.

Truy cập tức thì vào thị trường toàn cầu

Tiếp cận nhiều thị trường tài chính.

Robot giao dịch tự động

Truy cập hàng nghìn Expert Advisors (EA) để tự động hóa giao dịch của bạn.

Giao dịch trong tầm tay của bạn

Giao dịch CFD khi đang di chuyển với ứng dụng di động PU Prime hoặc WebTrader.

Giao dịch an toàn

Hãy yên tâm giao dịch với nhà cung cấp được quản lý bởi các cơ quan đáng tin cậy.

Hỗ trợ xuyên suốt

Hỗ trợ thân thiện 24/7 từ các đội ngũ tập trung vào dịch vụ của chúng tôi.

So sánh MT4 và MT5

Tóm tắt các tính năng và điều kiện giao dịch cho MT4 và MT5.

MetaTrader 4

Lệnh từng phần -
Thực thi chính sách
Độ sâu thị trường
Trao đổi dữ liệu
Lịch Kinh tế
Chuyển tiền
giữa các tài khoản
Tham gia
cộng đồng MQL5
Unicode đa ngôn ngữ
Netting
Trao đổi phân chia
Hedging
Chính sách thực thi lệnh
Thực thi hoặc kết thúc
Hệ thống email
Không tệp đính kèm
Loại lệnh chờ
4
Chỉ báo kỹ thuật
30
Kiểm tra chiến lược
Chủ đề đơn
Đối tượng đồ họa
31
Khung thời gian
9
Ký hiệu
1 024
Thị trường được hỗ trợ
Ngoại hối

MetaTrader 5

Lệnh từng phần -
Thực thi chính sách
Độ sâu thị trường
Trao đổi dữ liệu
Lịch Kinh tế
Chuyển tiền
giữa các tài khoản
Tham gia
cộng đồng MQL5
Unicode đa ngôn ngữ
Netting
Trao đổi phân chia
Hedging
Chính sách thực thi lệnh
Thực thi hoặc kết thúc ngay lập
tức hoặc Hủy bỏ hoàn trả lại
Hệ thống email
With Attachments
Loại lệnh chờ
6
Chỉ báo kỹ thuật
38
Kiểm tra chiến lược
Multi-Threaded
+ Multi-Currency
+ Real Ticks
Đối tượng đồ họa
44
Khung thời gian
21
Ký hiệu
Unlimited
Thị trường được hỗ trợ
Ngoại hối / Tương lai /
Quyền chọn / Cổ phiếu /
Trái phiếu

MT4

MT5

Lệnh từng phần - Thực thi chính sách

Độ sâu thị trường

Trao đổi dữ liệu

Lịch Kinh tế

Chuyển tiền
giữa các tài khoản

Tham gia
cộng đồng MQL5

Unicode đa ngôn ngữ

Netting

Trao đổi phân chia

Hedging

Chính sách thực thi lệnh

Thực thi hoặc kết thúc

Thực thi hoặc kết thúc ngay lập tức hoặc Hủy bỏ hoàn trả lại

Loại lệnh chờ

4

6

Chỉ báo kỹ thuật

30

38

Đối tượng đồ họa

31

44

Khung thời gian

9

21

Hệ thống email

Không tệp đính kèm

With Attachments

Kiểm tra chiến lược

Chủ đề đơn

Multi-Threaded + Multi-Currency + Real Ticks

Ký hiệu

1024

Unlimited

Thị trường được hỗ trợ

Forex

Ngoại hối / Tương lai / Quyền chọn / Cổ phiếu / Trái phiếu

Tải MetaTrader 4 và bắt đầu

Giao dịch thị trường ưa thích của bạn

Nhận quyền truy cập vào nhiều loại công cụ và tài sản

 • forex trading market being the largest globally

  Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Tìm hiểu thêm

 • diversify trading exposure with global indices

  Chỉ số

  Đa dạng hóa giao dịch của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Tìm hiểu thêm

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Hàng hóa

  Giao dịch CFD của hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường và bạc.

  Tìm hiểu thêm

 • trade a gold bar on CFDs

  Kim loại

  Giao dịch vàng thỏi mà không cần phải nhận tài sản cơ bản. Giao dịch vàng giao ngay với đòn bẩy.

  Tìm hiểu thêm

 • An ox and a bear facing off each other

  Cổ phiếu

  Tìm cơ hội với giao dịch đòn bẩy cho cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Tìm hiểu thêm

 • All Markets

Muốn giao dịch với PU Prime?

Trò chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!