fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Giờ giao dịch

Giao dịch Forex và crypto 24 giờ, cộng thêm giờ mở rộng trên nhiều lớp tài sản.

Giờ giao dịch

Giờ giao dịch có thể khác nhau cho các ngày lễ thị trường và các dịp khác. Vui lòng chú ý cập nhật trên trang web PU Prime hoặc nền tảng giao dịch của bạn. Giờ được liệt kê là MT4 Time (GMT+3)

 • Forex
 • Indices
 • Kim loại
 • Hàng hóa
 • Cổ phiếu
 • Cryptocurrencies
 • ETFs
 • Trái phiếu
Forex
Indices
Kim loại
Hàng hóa
Cổ phiếu
Cryptocurrencies
ETFs
Trái phiếu
Biểu tượng Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Biểu tượng Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Biểu tượng Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Biểu tượng Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Biểu tượng Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Biểu tượng Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Symbol Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Symbol Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Giao dịch thị trường ưa thích của bạn

Nhận quyền truy cập vào nhiều loại công cụ và tài sản

 • forex trading market being the largest globally

  Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Tìm hiểu thêm

 • diversify trading exposure with global indices

  Chỉ số

  Đa dạng hóa giao dịch của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Tìm hiểu thêm

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Hàng hóa

  Giao dịch CFD của hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường và bạc.

  Tìm hiểu thêm

 • trade a gold bar on CFDs

  Kim loại

  Giao dịch vàng thỏi mà không cần phải nhận tài sản cơ bản. Giao dịch vàng giao ngay với đòn bẩy.

  Tìm hiểu thêm

 • An ox and a bear facing off each other

  Cổ phiếu

  Tìm cơ hội với giao dịch đòn bẩy cho cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Tìm hiểu thêm

 • All Markets

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài khoản Live

Muốn giao dịch với PU Prime?

Trò chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!