fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

 • Trading Knowledge  >  Trading Blog

1 June 2023,06:00

Trading Blog

Hiểu Các Yêu Cầu Ký Quỹ Trong Giao Dịch Đòn Bẩy

1 June 2023, 06:00

Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare
Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare

Tối Ưu hóa Tiềm năng Giao dịch của Bạn

Yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ đóng một vai trò quan trọng trong thế giới giao dịch. Chúng cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn trên thị trường với số vốn nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nắm bắt đầy đủ các khái niệm này và ý nghĩa của chúng trước khi mạo hiểm tham gia giao dịch có đòn bẩy.

Đòn bẩy và Ký quỹ là gì

Đòn bẩy đề cập đến việc sử dụng vốn vay hoặc công cụ tài chính để tăng sức mua vốn của họ khi giao dịch. Nó tương tự như việc vay tiền từ một nhà môi giới để mở các vị thế lớn hơn. Điều này còn được gọi là giao dịch ký quỹ. Trong thị trường truyền thống, những hoạt động như thế này sẽ phát sinh chi phí đi vay gọi là lãi suất ký quỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh CFD, do không có sự phân phối thực tế của bất kỳ tài sản cơ bản nào nên giao dịch dựa trên đòn bẩy không phải chịu khoản phí như vậy.

Trong khi đó, ký quỹ đề cập đến phần đầu tư mà các nhà giao dịch phải đóng góp cá nhân để mở và duy trì các vị thế có đòn bẩy. Nó hoạt động tương tự như tài sản thế chấp hoặc tiền đặt cọc bảo đảm mà các nhà môi giới hoặc sàn giao dịch yêu cầu để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra. Ký quỹ thường được biểu thị bằng phần trăm của tổng kích thước vị thế.

Ký quỹ và đòn bẩy có mối liên hệ với nhau vì đòn bẩy được xác định bởi yêu cầu ký quỹ do nhà môi giới hoặc sàn giao dịch đặt ra. Tỷ lệ đòn bẩy cao hơn thường yêu cầu tỷ lệ ký quỹ thấp hơn, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Ví dụ: nếu nhà môi giới yêu cầu mức ký quỹ 10% cho một giao dịch cụ thể thì tỷ lệ đòn bẩy là 1:10.

Giao dịch ký quỹ làm tăng lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư. Nó cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư kiểm soát các vị thế lớn hơn trên thị trường bằng cách sử dụng một lượng vốn nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là ngay cả một biến động giá nhỏ trong tài sản cơ bản cũng có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu.

six small wooden cubes printed with ‘margin’ are placed in the background of currency, stock trends, etc.

Yêu cầu Ký quỹ là gì

Yêu cầu ký quỹ là một khía cạnh quan trọng của giao dịch có đòn bẩy, đề cập đến số tiền hoặc tài sản thế chấp tối thiểu mà nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư phải có trong tài khoản giao dịch của họ để mở và duy trì các vị thế có đòn bẩy. Những yêu cầu này được đặt ra bởi các nhà môi giới hoặc sàn giao dịch và đóng vai trò như một hình thức bảo vệ khỏi những tổn thất có thể xảy ra.

Yêu cầu ký quỹ là một khía cạnh quan trọng của giao dịch có đòn bẩy, đề cập đến số tiền hoặc tài sản thế chấp tối thiểu mà nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư phải có trong tài khoản giao dịch của họ để mở và duy trì các vị thế có đòn bẩy. Những yêu cầu này được đặt ra bởi các nhà môi giới hoặc sàn giao dịch và đóng vai trò như một hình thức bảo vệ khỏi những tổn thất có thể xảy ra.

Hiểu các Yêu cầu Ký quỹ

Mục đích của yêu cầu ký quỹ là để đảm bảo rằng các nhà giao dịch có đủ tiền để bù đắp các khoản lỗ có thể xảy ra. Bằng cách yêu cầu một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng giá trị vị thế làm tài sản thế chấp, các nhà môi giới nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro khi các nhà giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình.

Yêu cầu ký quỹ có thể khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm công cụ tài chính được giao dịch, sự biến động của thị trường, nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch và các yêu cầu pháp lý. Các tài sản hoặc thị trường khác nhau có thể có các yêu cầu ký quỹ khác nhau do sự khác nhau trong hồ sơ rủi ro của chúng. Các nhà môi giới thường phân loại tài sản thành các mức ký quỹ khác nhau dựa trên rủi ro nhận thấy của chúng. Những tài sản dễ biến động hơn có thể có yêu cầu ký quỹ cao hơn để giải quyết rủi ro gia tăng liên quan đến việc giao dịch chúng. Ngược lại, tài sản ít biến động hơn có thể có yêu cầu ký quỹ thấp hơn.

Yêu cầu Ký quỹ của PU Prime là gì

PU Prime cung cấp các tỷ lệ đòn bẩy khác nhau cho các tài sản khác nhau, thực hiện các yêu cầu ký quỹ riêng biệt dựa trên mức thanh khoản của chúng. Tỷ lệ đòn bẩy tăng khi tính thanh khoản của tài sản giảm và đòn bẩy tối đa của chúng tôi kéo dài từ 20 đến 1000.

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu ký quỹ của PU Prime, vui lòng nhấp vào đây.

Bắt Đầu Giao Dịch Với Tài Khoản Demo/Live PU Prime

Dừng Giao dịch là gì?

Khi các vị thế sử dụng đòn bẩy gần đạt đến mức thua lỗ nhất định, họ phải gửi thêm tiền hoặc chứng khoán để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Nếu họ không thể làm như vậy, họ sẽ bị dừng giao dịch, đó là lúc nhà môi giới của họ sẽ bắt đầu đóng các vị thế thua lỗ cho đến khi số tiền ký quỹ đạt đến số tiền yêu cầu.

Hiểu về Dừng Giao dịch

Dừng giao dịch, còn được gọi là lệnh gọi ký quỹ, xảy ra khi số dư tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức lệnh gọi ký quỹ được chỉ định, dẫn đến việc nhà môi giới tự động đóng vị thế của họ. Mức gọi ký quỹ hoặc mức ký quỹ là ngưỡng được xác định trước do nhà môi giới đặt ra để kích hoạt điểm dừng. Mục đích của mức ký quỹ là để đảm bảo rằng các nhà giao dịch duy trì đủ tiền trong tài khoản của họ để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo vệ khỏi số dư âm.

Các Yếu tố Ảnh hưởng đến việc Dừng Giao dịch

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm dừng trong giao dịch có đòn bẩy.

Điều kiện thị trường và biến động: Trong thời kỳ biến động cao hoặc biến động thị trường đột ngột, giá có thể biến động nhanh chóng, dẫn đến thua lỗ đáng kể. Nhà giao dịch phải xem xét các điều kiện thị trường và điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để giảm thiểu khả năng dừng giao dịch. Việc điều chỉnh các chiến lược giao dịch để tính đến sự biến động và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Yêu cầu ký quỹ: Các công cụ tài chính và nền tảng giao dịch khác nhau có yêu cầu ký quỹ khác nhau. Nhà giao dịch nên biết các yêu cầu ký quỹ cụ thể đối với các công cụ và nền tảng mà họ đã chọn để đảm bảo duy trì mức ký quỹ phù hợp. Hiểu các yêu cầu ký quỹ là rất quan trọng để xác định chính xác vị thế và quản lý rủi ro, giúp các nhà giao dịch tránh bị dừng giao dịch không cần thiết.

Chiến lược giao dịch: Mỗi nhà giao dịch sử dụng một cách tiếp cận cụ thể và tính hiệu quả của chiến lược của họ có thể ảnh hưởng đến việc dừng giao dịch. Một chiến lược giao dịch được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng nên xem xét các kịch bản thị trường tiềm năng, kết hợp các kỹ thuật quản lý rủi ro và có tiêu chí vào và ra rõ ràng. Bằng cách phát triển một chiến lược mạnh mẽ, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro dừng giao dịch và nâng cao hiệu suất giao dịch tổng thể của họ.

Chiến lược quản lý rủi ro: Nó bao gồm việc xác định quy mô vị thế, đa dạng hóa và sử dụng đòn bẩy, là những yếu tố cần thiết để tránh tình trạng ngừng giao dịch. Việc thực hiện một kế hoạch quản lý rủi ro được xác định rõ ràng là rất quan trọng để các nhà giao dịch duy trì mức ký quỹ phù hợp và bảo vệ vốn của họ. Bằng cách đánh giá và quản lý rủi ro một cách cẩn thận, các nhà giao dịch có thể giảm khả năng dừng giao dịch và đảm bảo tuổi thọ cho hoạt động giao dịch của họ.

Đặt lệnh dừng lỗ: Lệnh dừng lỗ là mức giá được xác định trước bởi nhà giao dịch để tự động đóng vị thế của họ và hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Việc đặt lệnh dừng lỗ thích hợp là rất quan trọng để quản lý rủi ro và có thể giúp ngăn chặn tình trạng dừng lỗ bằng cách cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế trước khi vốn chủ sở hữu tài khoản của họ đạt đến mức quan trọng.

Tìm Hiểu Thêm Về Lệnh Dừng Lỗ Trong Giao Dịch CFD

Áp dụng Chiến lược Quản lý Rủi ro

Trước khi tham gia giao dịch có đòn bẩy, việc đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và phát triển chiến lược giao dịch rõ ràng là điều quan trọng. Điều này bao gồm việc đặt ra các giới hạn về lượng đòn bẩy bạn sẽ sử dụng, thiết lập các thông số rủi ro và tuân thủ một cách tiếp cận có kỷ luật. Việc có một chiến lược được xác định rõ ràng có thể giúp bạn tránh được việc chấp nhận rủi ro quá mức và các cuộc gọi ký quỹ tiềm ẩn, dưới đây là một số chiến lược quản lý rủi ro bạn có thể sử dụng:

Thường xuyên xem xét các yêu cầu ký quỹ: Một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn các cuộc gọi ký quỹ là đảm bảo rằng bạn có đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình và các yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi dựa trên điều kiện thị trường và nguyên tắc quản lý. Điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét các yêu cầu ký quỹ do nhà môi giới hoặc tổ chức tài chính của bạn đặt ra. Bằng cách nhận biết mọi thay đổi, bạn có thể điều chỉnh vị thế của mình hoặc thêm ký quỹ bổ sung nếu cần để tránh yêu cầu ký quỹ.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: Việc dàn trải các khoản đầu tư của bạn vào các loại tài sản, ngành hoặc khu vực địa lý khác nhau có thể giúp giảm nguy cơ giảm đáng kể giá trị danh mục đầu tư của bạn. Đa dạng hóa có thể cung cấp một lớp đệm chống lại sự biến động và giảm khả năng xảy ra các cuộc gọi ký quỹ.

Thường xuyên theo dõi và tái cân bằng: Theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư của bạn và theo dõi hiệu quả đầu tư của bạn thường xuyên. Nếu một số vị thế nhất định trở nên sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc có dấu hiệu biến động đáng kể, hãy cân nhắc việc tái cân bằng danh mục đầu tư của bạn để giảm nguy cơ yêu cầu ký quỹ. Điều này liên quan đến việc điều chỉnh vị trí của bạn để duy trì phân bổ tài sản hợp lý.

Đặt lệnh dừng lỗ thích hợp: Lệnh dừng lỗ có thể giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn bằng cách tự động kích hoạt việc bán chứng khoán nếu nó đạt đến một mức giá nhất định. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ thực tế, bạn có thể giảm thiểu khả năng biến động giá đột ngột gây ra lệnh gọi ký quỹ. Điều quan trọng là phải phân tích các điều kiện thị trường và sự biến động của chứng khoán trước khi đặt lệnh dừng lỗ.

the sacks printed with risk and reward are placed on both ends of the balance to form a balanced state

Kết luận

Yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ là những công cụ mạnh mẽ cho phép nhà giao dịch tiếp cận các vị thế lớn hơn trên thị trường. Tuy nhiên, hiểu được sự phức tạp của chúng là rất quan trọng để giao dịch có đòn bẩy thành công. Bằng cách hiểu rõ các yêu cầu về đòn bẩy, ký quỹ, ký quỹ và chiến lược quản lý rủi ro khi ngừng giao dịch, nhà giao dịch có thể điều hướng thị trường với sự tự tin cao hơn và quản lý rủi ro của mình một cách hiệu quả.

Bắt đầu Giao dịch với lợi thế

Giao dịch ngoại hối, chỉ số, Kim loại,...với phí chênh lệch thấp trong ngành và khớp lệnh nhanh như chớp

 • Bắt đầu giao dịch với số tiền nạp thấp nhất là $50 cho tài khoản Standard của chúng tôi.
 • Hỗ trợ 24/7.
 • Truy cập hàng trăm công cụ, công cụ giáo dục miễn phí và một số chương trình khuyến mãi tốt nhất xung quanh.
Tham gia ngay

Latest Posts

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài khoản Live
 • 1

  Đăng ký

  Đăng ký Tài khoản Live PU Prime với quy trình đơn giản của chúng tôi

 • 2

  Nạp tiền

  Dễ dàng nạp tiền vào tài khoản của bạn với nhiều kênh nạp tiền và loại tiền tệ được chấp nhận

 • 3

  Bắt đầu Giao dịch

  Truy cập hàng trăm công cụ trong điều kiện giao dịch hàng đầu thị trường

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!